Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

BAČ - MANASTIR BOĐANI - ZRENJANIN

Galerija...

TVRĐAVA BAČ – MANASTIR BOĐANI – ZRENJANIN

jednodnevni izlet, AUTOBUSKI PREVOZ


23.03.2024.  (subota)

PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:             Program 04/2024 sa cenovnikom br. 1 od 19.02.2024.

Sastanak putnika u 06.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda). Polazak u 07.00h.
Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju.Nastavak vožnje preko Bašaida, Melenaca, Zrenjanina i Novog Sada do Bača.  

Po dolasku u Bač upoznavanje sa znamenitostima ove varošice: Franjevački samostan-kompleks smešten u centru Bača sa unutrašnjim dvorištem i crkvom Uznesenja Marije; Gradska kapija Šiljak nekada četvorougaona kula sa lučno oblikovanim otvorom za pokretni most preko reke Mostonge; Tursko kupatilo-hamam kao vredno svedočanstvo osmanskog graditeljstva iako delimično porušeno još uvek se mogu videti zidovi nekoliko prostorija i ostaci keramičkih cevi koje su razvodile toplu i hladnu vodu; Tvrđava u Baču najznačajnije i najbolje očuvano srednjovekovno utvrđenje na području Vojvodine. Nastavak vožnje prema Manastiru Bođani koji je izgradio trgovac Bogdan iz Dalmacije 1478. godine u znak zahvalnosti Bogorodici za isceljenje obolelih očiju. Sadašnju crkvu je tokom 17. veka podigao bogati Mihajlo Temišvarlija iz Segedina, kao četvrto crkveno zdanje na istom mestu posvećeno Vavedenju Presvete Bogorodice. Ovde se čuvaju i brojni predmeti doneti iz manastira Manasija, a ponos manastira je čudotvorna ikona Bogorodica Bođanska (jedna od šest pravoslavnih kanonizovanih ikona u svetu) koja ima čudotvorne isceliteljske moći, a naročito pomaže roditeljima bez dece. Obilazak manastirskog kompleksa i nastavak vožnje prema Zrenjaninu uz usputnu pauzu radi odmora grupe. Po dolasku u Zrenjanin pešačko razgledanje grada: Gradska kuća, Glavna ulica, Rimokatolička katedrala Sv. Ivana Nepomuka, Narodno pozorište ,,Toša Jovanović”, Narodna biblioteka ,,Žarko Zrenjanin”, Pešački most, Žitni trg,… Slobodno vreme do polaska za Kikindu.

Planirano vreme polaska za Kikindu je u ranim večernjim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila) sa dogovorenog mesta. Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu. KRAJ PROGRAMA!  

CENA ARANŽMANA: 2.490,00 DINARA

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase prosečne udobnosti (AC, audio-video) na navedenim relacijama, usluge licenciranog vodiča/pratioca, obilaske prema programu, troškove organizacije i realizacije izleta.        
-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: ulaznice za objekte (plaćaju se vodiču u autobusu): Franjevački samostan-100 dinara, Tvrđava Bač-100 dinara, individualne troškove.           

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja.

-DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.      
 
-OPŠTE NAPOMENE: Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...). Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije organizatora.

U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.         

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika i promena na deviznom tržištu agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana.
Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o, MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda
LICENCA OTP 42/2023 B od 02.08.2023.
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”