Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

U VUKOVOM KRAJU

TRŠIĆ - MANASTIR TRONOŠA - ETNO SELO SUNČANA REKA

U S K O R O

PROGRAM PUTOVANJA - PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda). Polazak u 06.00h. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju.Vožnja preko Bašaida, Melenaca, Zrenjanina i Novog Sada do Tršića uz usputne pauze radi odmora po potrebi grupe.

Po dolasku u Tršić, rodno mesto Vuka Stefanovića Karadžića, reformatora srpskog jezika i pisma, sledi obilazak kompleksa koji predstavlja svojevrstan muzej na otvorenom i ima posebnu kulturnu i turističku vrednost, kroz njega protiče rečica Žeravija. U njemu se nalaze Muzej jezika i pisma, Galerija, Gostinska kuća, kaligrafska radionica, Muzej Vukovih sabora, Kuća pisaca, crkva brvnara Svetog Arhangela Mihaila, vajati u kojima su smeštene radionice za  stare zanate. Kao posebna celina u okviru kompleksa izdvaja se Vukovo imanje na kom se nalazi Vukova spomen kuća. Naše putovanje nastavljamo do Manastira Tronoša. Osnivanje manastira vezuje se za 1317. godinu i zadužbina je kralja Dragutina i njegove žene Kataline. Ispred manastira nalazi se kapela Svetog Pantelejmona sa česmom devet Jugovića koju je narod Podrinja izgradio u čast Jug Bogdana i njegovih sinova koji su po legendi pred odlazak na Kosovski boj ovde prenoćili i napili se vode sa ovog izvora. Nakon obilaska manastira, nastavak vožnje prema etno selu Sunčana reka. Obilazak kompleksa i slobodno vreme za uživanje uz pogled na Drinu.

U popodnevnim časovima polazak za Kikindu u koju se stiže u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: 2.990,00 dinara po osobi

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (AC, audio-video oprema) na navedenim relacijama, predstavnik agencije/pratilac-vodič, obilaske prema programu, troškove organizacije i realizacije putovanja.      

-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: ulaznice za objekte koje se plaćaju na samom lokalitetu i to: Tršić-150 dinara; individualne troškove.                                                                                                                                                                   

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja.

-DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd       

Opšte napomene:                                                                                                                                                         

 -Proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku 1 dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju; Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...); Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu; Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja; Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta; Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.                                                                                        

-Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizacije izleta.

U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.

-OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE-
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove organizacije izleta
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana.
Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o,
MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda           

SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”
Program 6/23 sa Cenovnikom br.1  od  16.08.2023.
SRB-U VUKOVOM KRAJU, jednodnevni izlet