Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Temišvar, jednodnevni izlet

 

Krenite sa nama u uzbudljivu avanturu kroz istoriju najvećeg grada Banata, grad Temišvar. Ovaj simpatičan grad, sa oko 400.000 stanovnika, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno-istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske Pravoslavne crkve, kao i savez Srba u Rumuniji. Grad nazivaju „Mali Beč“ jer je dugo bio pod opsadom Habzburgovaca a njegov centar podseća na stari deo Beča. Prvi evropski grad koji je dobio električno osvetljenje i među prvim gradovima u svetu gde je uveden tramvaj sa konjskom vučom. U novijoj istoriji poznat je kao grad u kojem je počela ,,Krvava revolucija” 1989. godine a koja je dovela do sloma režima diktatora Nikolae Čaušeskua. Nekada iza „Gvozdene zavese’’a danas, tridesetak  godina kasnije, Temišvar je moderan grad koji iz godine u godinu privlači sve veći broj turista.

Rumunija, TEMIŠVAR

jednodnevni izlet, autobusom

 

27.04.2024. (subota) - POPUNJENO

 28.04.2024. (nedelja) - IMA MESTA   

PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:             Program 06/2024 sa cenovnikom br. 1 od 12.03.2024. i 15.04.2024.

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).  Polazak u 06.00h. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju. Vožnja do graničnog prelaza Srpska Crnja. Nakon obavljene pasoške i carinske kontrole nastavak putovanja do Temišvara. Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra  (sagrađeno 1872. godine; arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. god.; arh. Ioan Traianescu), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine (autor većine tih zdanja arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu, arh. Pietro del Bonzo), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii),  na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.; arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva Srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine) u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada. Slobodno vreme u centru grada za uživanje ili individualni odlazak u tržni centar Iulius Mall.

Planirano vreme povratka iz Temišvara je sa dogovorenog mesta u poslepodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila). Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa!  


CENA ARANŽMANA: 1.890,00 dinara

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase prosečne udobnosti (AC, audio-video) na navedenim relacijama, pešačko razgledanje grada u pratnji licenciranog vodiča/pratioca, troškove organizacije i realizacije izleta.        

-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno putno-zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 75 dinara, od 18-70. god – 150 dinara, 70-85. god – 300 dinara) na osiguranu sumu od 15.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, individualne troškove.         

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 100% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja. -DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.              

-VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak-minimum 50 evra po danu, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU rumunski organi povremeno proveravaju posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Rumuniju.  Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume mogu biti vraćeni sa granice.     
-OPŠTE NAPOMENE:Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...). Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije organizatora. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Za ulazak u Republiku Rumuniju potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš.Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava. Ne čeka se na granici obrada papira za TaxFree. U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.                         

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika i promena na deviznom tržištu agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana.
Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o,
MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda
 LICENCA OTP 42/2023 B od 02.08.2023.
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”