Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Segedin - Advent - Božićni vašar

Na jugu Mađarske, u središtu Panonske nizije i na ušću reke Mureš (Moriš) u Tisu, smestio se Segedin-najsunčaniji grad u Mađarskoj. Šoping je prva asocijacija na ovaj grad jer se ovde nalazi nekoliko šoping centara i hipermarketa od kojih su najpoznatiji Arkad, Szeged Plaza, Cora, Tesco, Auchan... Pored šopinga, Segedin je poznat po festivalima, paprici, Pik salami, raznolikoj gastronomskoj ponudi, spa&wellness sadržajima i bogatom kulturnom baštinom. Tokom gradske šetnje uživaćete u prizorima raskošno ukrašenih fasada sa izraženim linijama i uzbudljivim motivima mađarske secesije koji će i najizbirljivijeg turistu ostaviti bez daha.

Image Gallery

BOŽIĆNI VAŠAR - ADVENT

Mađarska, SEGEDIN

jednodnevni izlet, autobusom

16.12.2023. subota

PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:                            Program 02/2023 sa cenovnikom br. 1 od 24.10.2023.

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).  Polazak u 06.00h. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju. Nastavak vožnje preko Mokrina (Iđoša), Čoke i Horgoša do Segedina sa usputnim zadržavanjem na graničnom prelazu. Dolazak u Segedin u prepodnevnim časovima u zavisnosti od stanja na graničnim prelazima. Po dolasku u Segedin razgledanje grada u pratnji vodiča: Sečenji (Széchenyi) trg- karakterističan po velikom broju statua znamenitih ličnosti mađarske istorije; Gradska katedrala koja se nalazi na trgu okružena univerzitetskim zgradama; Srpska Pravoslavna crkva- jedna od prepoznatljivih građevina u Segedinu; Crna kuća građena u englesko-romantičarskom stilu, nekada stecište trgovaca, pa kasino, danas je deo Mora Ferenc muzeja, gde se održavaju izložbe; Dugonič trg na kojem se nalazi muzička fontana i glavna zgrada fakulteta prvobitno građena kao zgrada srednje škole; Klauzal trg sa statuom velikog revolucionara Lajoša Košuta, Stefania park- mesto na kome možete videti nekoliko retkih vrsta drveća, Karas ulica – shopping centar grada,... Slobodno vreme za individualne aktivnosti u centru za uživanje u novogodišnjoj atmosferi. Odlazak do tržnog centra Arkad. Slobodno vreme za šoping.

Planirano vreme polaska iz Segedina je u poslepodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila) sa dogovorenog mesta. Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na granici. KRAJ PROGRAMA!                


CENA ARANŽMANA: 2.290,00 DINARA 

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase prosečne udobnosti (AC, audio-video) na navedenim relacijama, usluge licenciranog vodiča/pratioca, troškove organizacije i realizacije izleta.    
-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno putno-zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 75 dinara, od 18-70. god – 150 dinara, 70-85. god – 300 dinara) na osiguranu sumu od 15.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, individualne troškove.         

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja. DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.          
-VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU mađarski organi povremeno proveravaju posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Mađarsku.  Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume mogu biti vraćeni sa granice.       
-OPŠTE NAPOMENE: Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...). Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije organizatora. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Za ulazak u Republiku Mađarsku potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava. Ne čeka se na granici obrada papira za TaxFree.
U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.                     

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika i promena na deviznom tršištu, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana.

Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o, MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda
LICENCA OTP 42/2023 B od 02.08.2023.
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”