Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pečuj, jednodnevni izlet

Predstavljamo Vam Pečuj, grad bogate istorije, kulture i umetnosti. Smešten je u jugozapadnom delu Mađarske podno planine Meček u Baranjskoj županiji. Peti je grad po veličini u Mađarskoj a ujedno i pravi multikulturalni centar u kome zajedno žive Mađari, Srbi, Hrvati, Nemci i ostale nacionalne manjine. U svojoj burnoj istoriji, Pečuj je bio meta mnogih naroda koji su ostavili jasan istorijski pečat kroz vekove. Naročito je interesantno staro gradsko jezgro koje predstavlja pravu riznicu istorije, arhitekture i umetnosti. Grad je poznat po čuvenoj Žolnai keramici i Pečujskim rukavicama koje su ga proslavile i u krugovima svetske mode. Dozvolite nam da vas povedemo na nesvakidašnje putovanje kroz istoriju i učinimo da ga se sećate i prepričavate još mnogo godina...

 

Galerija slika...

GRAD BOGATE ISTORIJE, KULTURE I UMETNOSTI

Mađarska, PEČUJ

jednodnevni izlet, AUTOBUSKI PREVOZ

USKORO

BEZ VAKCINA I TESTOVA – SAMO UZ VAŽEĆI PASOŠ

Predstavljamo Vam Pečuj, grad bogate istorije, kulture i umetnosti. Smešten je u jugozapadnom delu Mađarske podno planine Meček u Baranjskoj županiji. Peti je grad po veličini u Mađarskoj a ujedno i pravi multikulturalni centar u kome zajedno žive Mađari, Srbi, Hrvati, Nemci i ostale nacionalne manjine. U svojoj burnoj istoriji, Pečuj je bio meta mnogih naroda koji su ostavili jasan istorijski pečat kroz vekove. Naročito je interesantno staro gradsko jezgro koje predstavlja pravu riznicu istorije, arhitekture i umetnosti. Grad je poznat po čuvenoj Žolnai keramici i Pečujskim rukavicama koje su ga proslavile i u krugovima svetske mode. Dozvolite nam da Vas povedemo na nesvakidašnje putovanje kroz istoriju i učinimo da ga se sećate i prepričavate još mnogo godina...

PROGRAM PUTOVANJA:

Sastanak putnika u 04.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).  Polazak u 05.00h.
(Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju).Nastavak vožnje preko Mokrina, Čoke, Novog Kneževca, Kanjiže I Horgoša do graničnog prelaza, sa usputnim zadržavanjima radi odmora prema potrebi grupe i obavljanja graničnih formalnosti. Nastavak vožnje teritorijom Mađarske do Pečuja.

Po dolasku u Pečuj sledi pešački obilazak grada: Sečenji trg, Džamija, Ranohrišćanske nekropole, Katedrala, Pozorište, Žolnai fontana, Kiraly ulica, Žolnai muzej... Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili poseta tržnom centru Arkad do polaska za Srbiju.

 

Planirano vreme polaska za Srbiju je u poslepodnevnim časovima (oko 18h a u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila) sa dogovorenog mesta. Dolazak u Kikindu u kasnim večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. KRAJ PROGRAMA!  

      CENA ARANŽMANA: 2.690,00 DINARA

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (AC, audio-video) na navedenim relacijama, obilasci prema programu (bez ulaska u objekte) u pratnji stručnog licenciranog turističkog vodiča/pratioca, troškove organizacije i realizacije putovanja.
-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno putno-zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 60 dinara, od 18-70. god – 120 dinara, 70-85. god – 240 dinara) na osiguranu sumu od 10.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, fakultativne izlete-ulaznice, individualne troškove.        

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom, čekovima građana ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja. DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.            
-VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU mađarski organi povremeno proveravaju posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Mađarsku.  Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume mogu biti vraćeni sa granice.     
OPŠTE NAPOMENE: Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...). Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, parkinga, vodiča, ulaznica, organizacije... Cene izleta podložne su promenama u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika ili u slučaju promena cena ulaznica na lokalitetima. Agencija ne snosi odgovornost promene cene ulaznica na lokalitetima u odnosu na dan izlaska programa. U slučaju nedovoljnog broja putnika, organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Izvršilac usluga na odredištu je inopartner.
Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Za ulazak u Republiku Mađarsku potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava. Ne čeka se na granici obrada papira za TaxFree. Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizacije izleta.
U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.                OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE.          

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove organizacije izleta.
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 5 dana pre otpočinjanja aranžmana.
 Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o, MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda.
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”
Program 7/21 sa Cenovnikom br.1  od  02.09.2021.                       
MAĐ-Pečuj, jednodnevni izlet