Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

PUTEVIMA USTANIKA I KRALJEVSKE LOZE

Krenite sa nama na putovanje kroz slavnu srpsku istoriju i dopustite nam da Vas vratimo na početak XIX veka kada su se stvorili uslovi za sazrevanje nacionalne svesti Srba, njihove potrebe za oslobođenjem od viševekovne turske vlasti i zuluma i stvaranje samostalne srpske države. Prvi srpski ustanak izazvao je velike socijalne, ekonomske i kulturne promene u Srbiji prvih decenija XIX veka. Sa podizanjem Prvog srpskog ustanka započela je Srpska revolucija (1804-1835), koja se završila donošenjem našeg prvog, Sretenjskog ustava 1835. godine, kojim je feudalizam u Srbiji ukinut mnogo pre nego u većini evropskih zemalja…

TERMIN (U PRIPREMI)

PROGRAM PUTOVANJA - PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda). Polazak u 06.00h. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju.Vožnja preko Bašaida, Melenaca, Zrenjanina i Beograda do Orašca uz usputne pauze radi odmora po potrebi grupe.

Po dolasku u Orašac sledi obilazak spomeničkog kompleksa u kojem je postignut dogovor o podizanju Prvog srpskog ustanka i proglašenja Karađorđa Petrovića vrhovnim voždom, na Sretenje, 15. februara 1804. godine. U okviru kompleksa nalazi se Marićevića jaruga, muzej Prvi srpski ustanak sa tematskom izložbom, škola, spomenik Karađorđu Petroviću, crkva Vaznesenja Gospodnjeg.

Nakon obilaska ovog znamenitog mesta, naše putovanje nastavljamo do Aranđelovca, gradića u srcu Šumadije, a koji se smestio u podnožju planina Bukulja i Venčac. Po dolasku u Aranđelovac, upoznavanje sa istorijom grada i slobodno vreme za uživanje u parku Bukovičke banje uz kaficu ili poznatu mineralnu vodu. Nastavak putovanja ka Topoli i Oplencu i obilazak kompleksa: Mauzolej porodice Karađorđević; Karađorđev grad sa istorijskom postavkom; Galerija u Vinogradarevoj kući; Kuća kralja Petra I sa izložbom ličnih predmeta kraljevske porodice.

U popodnevnim časovima polazak za Kikindu u koju se stiže u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu. Kraj programa.

 

 

CENA ARANŽMANA: 2.690,00 dinara po osobi

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (AC, audio-video oprema) na navedenim relacijama, predstavnik agencije/pratilac-vodič, obilaske prema programu, troškove organizacije i realizacije putovanja.      

-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: ulaznice za objekte koje se plaćaju na samom lokalitetu i to: Orašac (Marićevića jaruga i muzejska postavka)-200 dinara; Topola i Oplenac (Mauzolej, Karađorđev grad, Vinogradareva kuća i Kuća kralja Petra I)-500 dinara; individualne troškove.                                                                                                                                                                

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja.

-DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd       

Opšte napomene:                                                                                                                                                         

 -Proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku 1 dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju; Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...); Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu; Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja; Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta; Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.                                                                                   

-Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizacije izleta.

U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.

-OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE-
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove organizacije izleta
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana.
Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o,
MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda           

SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”
Program 5/23 sa Cenovnikom br.1  od  01.08.2023.
SRB-PUTEVIMA USTANIKA I KRALJEVSKE LOZE, jednodnevni izlet

 

PROGRAM PUTOVANJA - PDF