Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Morahalom - jednodnevni izlet

 

Morahalom je grad koji se nalazi oko 20 km jugozapadno od Segedina i oko 15 km od graničnog prelaza Horgoš i ima oko 6000 stanovnika. Banja Eržebet u Morahalomu sa svojih 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sa lečilištem i wellness uslugama, infra i finskom saunom i povoljnim cenama tokom čitave godine očekuje svoje goste. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je 39.5 stepeni Celzijusovih, sadrži alkali hloride i jod i služi za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i lečenje ginekoloških problema. Ukupna površina bazena dostiže 2.200 m2. Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Bazene čine privlačnim ugrađene hidromasaže za ramena i leđa, a pored toga tuš i vodopadi sa raznim elementima. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

 

 

SPA & WELLNESS DAN
BANJA ERŽEBET - MORAHALOM

jednodnevni izlet, AUTOBUSKI PREVOZ

25.05.2024. subota

 

PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:                                                 Program 03/2024 sa cenovnikom br. 1 od 19.04.2024.

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).  Polazak u 06.00h.
(Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju). Nastavak vožnje preko Mokrina (Iđoša), Čoke i Horgoša do Morahaloma sa usputnim zadržavanjem na graničnom prelazu. Dolazak u Morahalom u prepodnevnim časovima u zavisnosti od stanja na graničnim prelazima. Fakultativni celodnevni boravak u banjskom kompleksu. Kupanje u otvorenim i zatvorenim bazenima, korišćenje sauna, đakuzija, slane sobe i ostalih sadržaja prema individualnom interesovanju. Planirano vreme polaska iz banje u poslepodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila) sa dogovorenog mesta. Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. KRAJ PROGRAMA!   

CENA ARANŽMANA: 1.400,00 DINARA

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase prosečne udobnosti (AC, audio-video) na navedenim relacijama, usluge predstavnika agencije, troškove organizacije i realizacije izleta.   
-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno putno-zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 75 dinara, od 18-70. god – 150 dinara, 70-85. god – 300 dinara) na osiguranu sumu od 15.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, grupnu ulaznicu koja iznosi -4.300 HUF (oko 1.400 dinara) i plaća se predstavniku agencije/vozaču po dolasku u Morahalom, individualne troškove.     

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 100% od ukupne cene aranžmana. Mogućnost plaćanja gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja.

DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd. 
-VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU mađarski organi povremeno proveravaju posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Mađarsku.  Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume mogu biti vraćeni sa granice.       
-OPŠTE NAPOMENE: Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...). Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta.Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Za ulazak u Republiku Mađarsku potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava. Ne čeka se na granici obrada papira za TaxFree.
U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.                     

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika i promena na deviznom tržištu agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana.

Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o, MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda
 LICENCA OTP 42/2023 B od 02.08.2023.
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”