Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

MANASTIR TUMANE, jednodnevni izlet

Manastir Tumane nalazi se na oko devet kilometara udaljenosti od Golupca, u podnožju golubačkih planina, okružen šumom, na levoj obali Tumanske reke, što samoj svetinji daje posebnu lepotu. Pet vekova nakon predstavljenja Prepodobnog Zosima, jasno je zašto je sveti podvižnik izabrao za svoj usamljeni i molitveni život baš takvo mesto, skriveno od ljudi i u potpunosti pogodno za molitveno tihovanje. Ako se oslonimo na narodno sećanje koje je do dana današnjeg živo u široj okolini manastira, Tuman je nastao kao zadužbina kosovskog junaka Miloša Obilića, za koga se smatra da je živeo i vladao delom današnjeg Braničeva. Pred Kosovski boj manastir još nije bio dovršen pa je Sveti knez Lazar pozvao svoga vlastelina da prekine zidanje svetinje rečima „Tu mani“ od čega je izvedeno ime manastira.

POKLONIČKO PUTOVANJE, jednodnevni izlet
MANASTIR TUMANE

16.06.2024. (nedelja)

Litija i presvlačenje moštiju Svetog Zosima

PROGRAM PUTOVANJA

PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:                                    Program 09/2024 sa cenovnikom br. 1 od 21.05.2024.

Sastanak putnika u 00.00h (ponoć, noć subota na nedelju 15.06 na 16.06) ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda). Polazak u 00.15h.

Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju.

Vožnja preko Bašaida, Melenaca, Zrenjanina, Beograda i Požarevca do manastira Tumane uz usputne pauze radi odmora po potrebi grupe.

Dolazak u manastir Tumane u ranim jutarnjim časovima.Slobodno vreme u manastirskom kompleksu do početka svete liturgije nakon čega će uslediti presvlačenje moštiju Svetog Zosima i litija od manastira do isposnice (šetnja oko 900 metara asfaltnim putem pod ’’malom’’ uzbrdicom, preporučujemo da imate udobnu i ravnu obuću) u kojoj će se čitati akatist. Po povratku u manastir biće služene molitve za zdravlje.

Oko 13 časova (vreme podložno promeni) polazak ka Srebrnom jezeru gde ćemo napraviti pauzu za osveženje, ručak ili šetnju uz obalu jezera do polaska za Kikindu.

Planirano vreme povratka sa Srebrnog jezera je sa dogovorenog mesta u poslepodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila). Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu. Kraj programa!

CENA ARANŽMANA: 3.690,00 dinara po osobi

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (AC, audio-video oprema) na navedenim relacijama, predstavnik agencije/pratilac-vodič, obilaske prema programu, troškove organizacije i realizacije izleta.
-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: individualne troškove.        
                                                                                                                              
-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja.

-POSEBNE NAPOMENE:Molimo Vas da u manastir ulazite pristojno obučeni i obuveni.                   

Opšte napomene:                                                                                                                                                                                                       -Proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku 1 dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju; Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...); Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu; Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja; Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta; Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizacije izleta.

U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.

DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.       

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika i promena na deviznom tržištu agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana.
Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o, MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda
 LICENCA OTP 42/2023 B od 02.08.2023.
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”