Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Etno selo Stanišići, jednodnevni izlet 

Galerija slika...

Foto: preuzeto sa Etno selo stanišići (facebook stranica)

ETNO SELO STANIŠIĆI I MANASTIR SVETE PETKE

18.06.2022. subota

 

ZA ULAZAK NA TERITORIJU BIH TRENUTNO NISU POTREBNI TESTOVI I VAKCINE
https://www.mfa.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/bosna-i-hercegovina

 

NA IZLET JE NEOPHODNO PONETI VAŽEĆU LIČNU KARTU ILI PASOŠ A DECA MLAĐA OD 18 GODINA VAŽEĆI PASOŠ

 

Na trećem kilometru od Bijeljine, na izlazu prema Pavlovića mostu, smešteno je etno selo Stanišići u samom srcu semberske ravnice. Kompleks obuhvata oko dvadesetak autentičnih drvenih kuća, mlekaru, vodenicu, kovačnicu, ambar za žito, stare kuće i veliku gostinsku kuću... Ovo jedinstveno etno selo u Semberiji budi divljenje prema jednostavnosti nekadašnjeg načina života. Ovde se odmaraju oči i duša, čovek postaje plemenitiji ali i mudriji slušajući cvrkut ptica, žuborenje potoka i rad vodenica.

PROGRAM PUTOVANJA:  

 

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).  Polazak u 06.00h.
(Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju).Nastavak vožnje preko Bašaida, Melenaca, Zrenjanina i Novog Sada do graničnog prelaza uz usputne pauze radiodmora po potrebi grupe. Nakon obavljenih graničnih formalnosti, putovanje nastavljamo doBijeljine. Poseta manastiru Svete Petke-Pet jezera (zadržavanje oko 40-ak minuta). Nastavak vožnje do Etno sela Stanišići. Obilazak kompleksa: Crkva Sv. Nikole; Kuća đeda Bože; Kuća Rosulje; Kozjaćuprija; Nojeva barka; Stanica Podlugovi; Vodenica,... Slobodno vreme za uživanje u kompleksu uz kaficu ižubor vodenice potočare.

 

Planirano vreme polaska iz etno sela je u poslepodnevnim časovima oko 17h (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila). Dolazak u Kikindu u kasnim večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa.

 

CENA ARANŽMANA: 2.290,00 DINARA

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (klima, audio-video oprema) na navedenim relacijama, predstavnik agencije-licencirani pratilac/vodič, obilasci prema programu, troškovi organizacije i realizacije putovanja.

-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 60 dinara, od 18-70. god – 120 dinara, 70-85. god – 240 dinara) na osiguranu sumu od 10.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, individualne troškove.            

-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom, čekovima građana ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja. DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.    
-VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u stranu zemlju (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Ministarstva spoljnih poslova ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju strane zemlje. Zbog pooštrenih uslova ulaska u strane zemlje, granični policijski organi povremeno proveravaju posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u stranu zemlju.                 
-OPŠTE NAPOMENE: Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...). Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizacije izleta. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava. Ne čeka se na granici obrada papira za TaxFree.  
U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove organizacije izleta
Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 5 dana pre otpočinjanja aranžmana.               
Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o, MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda.
SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”
Program 09/22 sa Cenovnikom br.1  od  01.06.2022.        
BIH-Etno selo Stanišići, jednodnevni izlet