Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Nostalgična tura - 3 dana / 2 noćenja

Sarajevo spada u one gradove čiji je postanak vezan za dolazak Osmanlija, čiji je razvitak i osnovni oblik uslovljen vekovnom osmanlijskom upravom. Gledan sa visine, taj grad nam govori svojim gradjevinama, baštama i ulicama koje su ispisane i nacrtane na padinama strmih bregova kao na stranicama napola otvorene knjige.

Trebinje koliko je lepo pomalo bajkovito i veoma šarmantno, najbolje se vidi sa brda Crkvine na kojem se nalazi Hercegovačka Gračanica, manastir koji je urađen kao verna kopija istoimenog kosovskog manastira. 

Dubrovnik je grad poznat po svojoj kulturnoj baštini, stotine godina starim remek-delima renesansne i barokne arhitekture. Biser Jadrana sa bezbroj priča koje čekaju da budu ispričane.

Mostar - grad poezije gde se susreće sever s jugom i zapad s istokom, grad u kojem reka Neretva vekovima deli kulture i religije, i gde se različitosti i suprotnosti mogu videti i osetiti na svakom uglu.

Višegrad je grad nobelovca Ive Andrića, poznat zahvaljujući romanu “Na Drini ćuprija”. Grad koji je prepoznatljiv po reci Drini, ribolovcima i drinskoj mladici, drugom po veličini rečnom kanjonu u Evropi i krstarenjima turističkim plovilima.

 

Galerija slika...

VIŠEGRAD-TREBINJE-DUBROVNIK-MOSTAR-SARAJEVO

3 dana / 2 noćenja - autobusom

 

03.04 - 05.04.2020. 

 

PROGRAM PUTOVANJA

 

1. DAN (PETAK, 03.04.2020) KIKINDA - VIŠEGRAD - TREBINJE

Polazak iz Kikinde oko ponoći (noć četvrtak na petak). Dnevna vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora i graničnih formalnosti. Dolazak u Višegrad u jutarnjim časovima. Obilazak Andrićgrada koji je nastao kao ideja Emira Kusturice o kamenom srednjovekovnom gradu inspirisanog delima i likovima nobelovca Ive Andrića. Poseta čuvenom mostu, koji predstavlja arhitektonsko čudo tog vremena. Nastavak puta ka Trebinju preko nacionalnog parka Sutjeska. Dolazak u Trebinje. Smeštaj u hotel. Noćenje.

 

2. DAN (SUBOTA, 04.04.2020) TREBINJE - DUBROVNIK - TREBINJE

Doručak. Obilazak Trebinja: Stari grad – Kastel, Anđelkina kapija, Osman pašina i Careva džamija iz 18. veka, poseta gradskom trgu i gradskoj pijaci. Nastavljamo šetnju kroz Gradski park sa mnoštvom spomenika koje je čuveni pesnik Jovan Dučić poklonio svom gradu. Obilazak Saborne crkve sa početka 20. veka. Fakultativni izlet: iza manastirskih zidina, Hercegovačka Gračanica i manastir Tvrdoš.  Poseta Hercegovačkoj Gračanici odakle se pruža bajkovit pogled na čitav grad. Nastavak puta u manastir Tvrdoš. Obilazak Manastira. Nakon razgledanja slobodno vreme za individualne aktivnosti. U ranim popodnevnim satima polazak u Dubrovnik. Grad jedinstvene političke i kulturne istorije, svetski poznate kulturno-spomeničke baštine i lepote. Slobodno vreme za obilazak Franjevačkog manastira sa najstarijom apotekom u Evropi, Dominikanskog manastira u kome se nalazi Ticijanova slika Marije Magdalene, palate Sponza - bivša carinarnica, kneževog dvora, Orlandovog stuba, pravoslavne crkve, ulice Stradun i Prijeko, gradske zidine sa kulama, među kojima je najlepša Minčeta. Povratak u Trebinje.  Noćenje.

 

3. DAN (NEDELJA, 05.04.2020) TREBINJE - MOSTAR - SARAJEVO - KIKINDA

Doručak. Napuštanje hotela. Polazak za Mostar. Kulturno istorijska šetnja gradom na Neretvi. Grad sa svojim uskim kaldrmisanim ulicama, remek je delo islamske arhitekture. Nakon obilaska, slobodno vreme za individualnu šetnju. U dogovoreno vreme nastavak puta za Sarajevo. Po dolasku u Sarajevo razgledanje grada: Vjećnica, Inat kuća, Latinska ćuprija, mesto na kom je na Vidovdan 1914. godine Gavrilo Princip izvršio atentat na prestolonaslednika Franca Ferdinanda. Razgledanje Bezistana - prekrivena pijaca u kojoj se nekada prodavala skupocena svila iz Burse, Gazi Husref begove džamije iz 16. veka najveća i najlepša džamija u ovom delu Evrope. Polazak za Kikindu u dogovoreno vreme. Očekivani dolazak u Kikindu u ranim jutarnjim časovima. Kraj aranžmana.

 

CENA ARANŽMANA:  85 EUR po osobi

plaćanje u dinarima po srednjem kursu Narodne Banke Srbije

ARANŽMAN OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase na relacijama navedenim u programu; smeštaj u Trebinju u hotelu sa 3* na bazi 2 noćenja sa doručkom u 1/2 i 1/3 sobama; obilaske prema programu: Višegrad, Trebinje, Dubrovnik, Mostar i Sarajevo; pratioca grupe tokom putovanja; troškove organizacije i realizacije programa.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: fakultativne izlete; boravišna taksa u hotelu 1.5 eur po osobi i noći; putno zdravstveno osiguranje ; doplata za 1/1 sobu 25€; ulaznice za muzeje i crkve; individualne troškove.

Doplata za izabrano sedište 1000 dinara

 

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: Aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 40% vrednosti aranžmana, a ostatak najkasnije 10 dana pre početka putovanja. Na rate: 40% prilikom rezervacije, ostatak na rate čekovima ili administrativnom zabranom. U slučaju poremećaja na monetarnom tržištu, kao i većih promena troškova organizacije (goriva, hotela, putarina i slično), cena aražmana podleže promeni.

 

NAPOMENE ZA FAKULTATIVNE IZLETE: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije... Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta i pojedinih stavki iz programa usled objektivnih okolnosti (gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...) Fakultativni izleti se plaćaju na licu mesta u eurima, lokalnom partneru ili pratiocu grupe. Neophodan je minimum od 30 putnika, a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena izleta je podložna promeni.

 

OPŠTE NAPOMENE:

Putnici koji imaju pasoš Republike Srbije, za ulazak na teritoriju Evropske unije pasoš treba da važi minimum 3 meseca od dana povratka sa putovanja. Hoteli su registrovani, pregledani i standardizovani od strane turističke asocijacije Bosne i Hercegovine. Svaki hotel ima restoran, svaka soba ima tuš/wc. U pojedinim hotelima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izgled pomoćnog ležaja zavise od samog hotela, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom standardne veličine. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od hotela. Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije hotela. Neki od dopunskih sadržaja hotela su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti sadržaja, jer zavise od hotela (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj...). Usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta organizator putovanja ne može imati uticaja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...). Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…) Organizator zadržava pravo da putem PROMOCIJA i SPECIJALNIH PONUDA proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u redovnom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni. Mole se putnici da se brižljivo staraju o svom novcu, vrednim stvarima i prtljagu. Organizator putovanja ne snosi odgovornost za njihov eventualni gubitak, nestanak ili krađu tokom trajanja putovanja. Za sve informacije date usmenim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program istaknut u agenciji. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave. Putnici sa novim biometrijskim pasošima treba sami da se informišu o uslovima ulaska u zemlju odredišne destinacije (novčana sredstva, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku tranzit ili ulaz na teritoriju odredišne zemlje.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turistička agencija TRAVEL 4 YOU licenca OTP 23/2017 od 20.03.2017.

Polisa osiguranja MILENIJUM OSIGURANJE a.d.o. 30000005914 od 01.10.2019.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika

 organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska.

  • ovlašćeni posrednik u prodaji -  Turistička agencija ,,Banat Tours” d.o.o. Kikinda, Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda