Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ODELJENJE ZA ODNOSE SA JAVNOŠĆU

Poštovani predstavnici medija,

U cilju brže i kvalitetnije saradnje sa medijskim kućama, odeljenje za odnose sa javnošću pri turističkoj agenciji Banat Tours d.o.o. Kikinda uvelo je elektronsku opciju za podnošenje zahteva potrebnog za dobijanje saglasnosti oko snimanja i izveštavanja o radu ovog privrednog društva. 

U cilju što efikasnijeg odgovora na pitanja i teme koji se odnose na predmet poslovanja turističke agencije Banat Tours ili aktuelna dešavanja vezana za turističku profesiju uopšte, najljubaznije Vas molimo da popunjen zahtev pošaljete na mejl adresu: banat.tours@gmail.com ili putem faksa na broj 0230/424-794 najkasnije jedan dan pre željenog termina snimanja.

Zahvaljujemo Vam se na razumevanju.

 

PREUZIMANJE ZAHTEVA/SAGLASNOSTI - PDF