Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Temišvar, jednodnevni izlet

 

Krenite sa nama u uzbudljivu avanturu kroz istoriju najvećeg grada Banata, grad Temišvar. Ovaj simpatičan grad, sa oko 400.000 stanovnika, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske Pravoslavne crkve, kao i savez Srba u Rumuniji. Grad nazivaju „Mali Beč“ jer je dugo bio pod opsadom Habzburgovaca a njegov centar podseća na stari deo Beča. Prvi evropski grad koji je dobio električno osvetljenje i među prvim gradovima u svetu gde je uveden tramvaj sa konjskom vučom. U novijoj istoriji poznat je kao grad u kojem je počela ,,Krvava revolucija” 1989. godine a koja je dovela do sloma režima diktatora Nikolae Čaušeskua. Nekada iza „Gvozdene zavese’’a danas, tridesetak  godina kasnije, Temišvar je moderan grad koji će sledeće godine -2021. postati Evropska prestonica kulture...

Galerija slika...

TEMIŠVAR

Festival cveća Timfloralis

25.04.2020.  (subota)

BUS 1 - RASPRODATO
BUS 2 - JOŠ IMA MESTA

-PROGRAM PUTOVANJA-

Sastanak putnika u 06.30h ispred turističke agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).

Polazak u 07.00h. (Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju).Vožnja do graničnog prelaza Srpska Crnja. Nakon obavljene pasoške i carinske kontrole nastavak putovanja do Temišvara.

Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra  (sagrađeno 1872. godine; arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. god.; arh. Ioan Traianescu), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine (autor većine tih zdanja arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu, arh. Pietro del Bonzo), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii),  na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.; arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva Srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine) u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada. Slobodno vreme u centru grada za uživanje u cvetnim aranžmanima.  

Planirano vreme povratka iz Temišvara je sa dogovorenog mesta u poslepodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila). Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. Kraj programa!

CENA ARANŽMANA: 1.250,00 dinara
  deca do 10. godina - 1.000,00 dinara

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (klima, audio-video oprema), predstavnik agencije-licencirani pratilac/vodič, pešačko razgledanje grada, troškovi organizacije i realizacije putovanja.

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:međunarodno zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 60 dinara, od 18-70. god – 120 dinara, 70-85. god – 240 dinara) na osiguranu sumu od 10.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, individualne troškove.

-NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: Mogućnost plaćanja u DVE rate do polaska na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije za uplatu ili gotovinom na blagajni agencije, krajnji rok za prijavu je 7 dana pre početka putovanja ili do popune mesta.

- DECA DO 10 GODINA (9,99)  PLAĆAJU  -1.000,00 dinara autobuski prevoz.

-DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 dinara.

NAPOMENE:Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju; Redosled sedenja u autobusu se radi automatski, iz sistema. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu dodeli agencija ili uz doplatu odabere željeno sedište; Uzmite u obzir da se radi o grupnom putovanju te da je sve podređeno grupi; Molimo Vas da se adekvatno opremite za put (udobna obuća, kabanica, kišobran, kačket ili šešir...); Ne čeka se na granici obrada papira za tax free. VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU rumunski organi povremeno proveravaju posedovanje polise osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Rumuniju. Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume mogu biti vraćeni sa granice. Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

Opšte napomene:

-Proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku 1 dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju; Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa  zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...);Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu;Sve satnice u Programu date su po vremenu u Srbiji; Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja; Za ulazak u Republiku Rumuniju potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš; Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava; Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora.

U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu, za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancija putovanja. Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov, Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda, tel. 0230/422-100, mejl: banat.tours@gmail.com; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 8 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana date reklamacije na licu mesta (vodiču ili predstavniku agencije).

-OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE-
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 5 dana pre otpočinjanja aranžmana.
Posr.: Turistička agencija ,,Banat Tours” d.o.o. Kikinda, Dr. Zorana Đinđića 19, KikindaSREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”
Program 3/20 sa Cenovnikom br.1  od  02.03.2020. / Rumunija, Temišvar, jednodnevni izlet /