Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Morahalom - jednodnevni izlet

 

Morahalom je grad koji se nalazi oko 20 km jugozapadno od Segedina i oko 15 km od graničnog prelaza Horgoš i ima oko 6000 stanovnika. Banja Eržebet u Morahalomu sa svojih 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sa lečilištem i wellness uslugama, infra i finskom saunom i povoljnim cenama tokom čitave godine očekuje svoje goste. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je 39.5 stepeni Celzijusovih, sadrži alkali hloride i jod i služi za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i lečenje ginekoloških problema. Ukupna površina bazena dostiže 2.200 m2. Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Bazene čine privlačnim ugrađene hidromasaže za ramena i leđa, a pored toga tuš i vodopadi sa raznim elementima. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

 

Galerija slika... foto: Nemeth Robert; Erzsebetfurdo.morahalom.hu

 

SPA & WELLNESS DAN
BANJA ERŽEBET - MORAHALOM

jednodnevni izlet, AUTOBUSKI PREVOZ

31.07.2022.  nedelja

 

VAŽNA NAPOMENA:
Trenutni uslov za ulazak u R. Mađarsku kao i u banjski kompleks jeste:
 BEZ VAKCINA, TESTOVA I KARANTINA - SAMO UZ VAŽEĆI PASOŠ 

PROGRAM PUTOVANJA-PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE:

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).  Polazak u 06.00h.
(Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju). Nastavak vožnje preko Mokrina (Iđoša), Čoke i Horgoša do Morahaloma sa usputnim zadržavanjem na graničnom prelazu. Dolazak u Morahalom u prepodnevnim časovima u zavisnosti od stanja na graničnim prelazima. Fakultativni celodnevni boravak u banjskom kompleksu. Kupanje u otvorenim i zatvorenim bazenima, korišćenje sauna, đakuzija, slane sobe i ostalih sadržaja prema individualnom interesovanju. Planirano vreme polaska iz banje u poslepodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila) sa dogovorenog mesta. Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na graničnim prelazima. KRAJ PROGRAMA!   

CENA ARANŽMANA: 1.300,00 DINARA

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase prosečne udobnosti (AC, audio-video) na navedenim relacijama, predstavnik agencije, troškove organizacije i realizacije putovanja.           
-CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 60 dinara, od 18-70. god – 120 dinara, 70-85. god – 240 dinara) na osiguranu sumu od 10.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, grupnu ulaznicu koja od 1. januara 2020. godine iznosi -3500 HUF (oko 1.100 dinara), individualne troškove.
-USLOVI, NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: prilikom rezervacije uplaćuje se 50% od ukupne cene aranžmana dok se ostatak sume isplaćuje 15 dana pre polaska na put. Mogućnost plaćanja gotovinom, čekovima građana ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije; krajnji rok za prijavu je 7 dana pre putovanja ili do popune mesta. Prijave učinjene telefonskim putem, mejlom ili na neki drugi sličan način nisu obavezujuće za agenciju u smislu čuvanja mesta ukoliko za istu nije uplaćena akontacija ili potpisan ugovor o putovanju. Prijava je potvrđena onog trenutka kada se potpiše ugovor o putovanju i uplati akontacija u skladu sa uslovima navedenim u programu putovanja. DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.        
-VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU mađarski organi povremeno proveravaju posedovanje polise putnog zdravstvenog osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Mađarsku.  Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume mogu biti vraćeni sa granice.                      
-OPŠTE NAPOMENE: Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...). Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu. Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja. Tokom putovanja predviđene su pauze radi odmora posle 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma. Uz ovaj program važe Opšti uslovi organizacije izleta. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Za ulazak u Republiku Mađarsku potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava. Ne čeka se na granici obrada papira za TaxFree.
U skladu sa članom 79. Zakona o turizmu (’’Sl. glasnik RS”, br. 17/2019) za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancije putovanja.  Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: reklamacije@banattours.co.rs; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 15 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana nastanka nepravilnosti. OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE. Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove organizacije izleta.Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 2 dana pre otpočinjanja aranžmana. Organizator izleta je TA ,,Banat Tours” d.o.o, MB: 20120819; Trg srpskih dobrovoljaca 16, Kikinda. SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”
Program 2/22 sa Cenovnikom br.2  od 16.07.2022.           
MAĐ-Banja Eržebet-Morahalom, jednodnevni izlet