Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Morahalom - jednodnevni izlet

 

Morahalom je grad koji se nalazi oko 20 km jugozapadno od Segedina i oko 15 km od graničnog prelaza Horgoš i ima oko 6000 stanovnika. Banja Eržebet u Morahalomu sa svojih 14 pokrivenih i 9 otvorenih bazena, sa lečilištem i wellness uslugama, infra i finskom saunom i povoljnim cenama tokom čitave godine očekuje svoje goste. Voda koja stiže sa dubine od 660 metara topla je 39.5 stepeni Celzijusovih, sadrži alkali hloride i jod i služi za lečenje oboljenja kičme, reume mišića i lečenje ginekoloških problema. Ukupna površina bazena dostiže 2.200 m2. Lekoviti bazeni pune se isključivo lekovitom vodom bez dodavanja hemikalija. Bazene čine privlačnim ugrađene hidromasaže za ramena i leđa, a pored toga tuš i vodopadi sa raznim elementima. Banja pruža mogućnost zabave, uživanja i dobrog provoda za sve uzraste, a za dobru hranu brine čarda koja se nalazi u sastavu banjskog kompleksa.

 

Galerija slika...

 

SPA & WELLNESS DAN

BANJA ERŽEBET - MORAHALOM

jednodnevni izlet


U S K O R O

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

 

Sastanak putnika u 05.30h ispred agencije Banat Tours (Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda).  Polazak u 06.00h.
(Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju).

 

Nastavak vožnje preko Mokrina (Iđoša), Čoke i Horgoša (zadržavanje oko 20 minuta radi zamene novca u menjačnici) do Morahaloma sa usputnim zadržavanjem na graničnom prelazu.

 

Dolazak u Morahalom u prepodnevnim časovima u zavisnosti od stanja na graničnim prelazima. Celodnevni boravak u banjskom kompleksu. Kupanje u otvorenim i zatvorenim bazenima, korišćenje sauna, đakuzija, slane sobe i ostalih sadržaja prema individualnom interesovanju.

 

Planirano vreme polaska iz banje u poslepodnevnim časovima (u skladu sa Zakonom o radnom vremenu posade vozila). Dolazak u Kikindu u večernjim časovima u zavisnosti od uslova na putu i zadržavanja na granici.

 

 

 

CENA ARANŽMANA: 1.100,00 DINARA
deca do 10. godina - 600,00 DINARA

 

-CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (AC, audio-video), predstavnik agencije/pratilac, troškove organizacije i realizacije putovanja.

 -CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: međunarodno zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 60 dinara, od 18-70. god – 120 dinara, 70-85. god – 240 dinara) na osiguranu sumu od 10.000 EUR, osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, grupnu ulaznicu koja od 1. januara 2020. godine iznosi -2600 HUF (oko 950 dinara) i plaća se vodiču u autobusu u forintama ili dinarima, individualne troškove.

 

-NAČIN PLAĆANJA I ROK ZA PRIJAVE: MOGUĆNOST PLAĆANJA U DVE RATE DO POLASKA (gotovinom ili uplatom na tekući račun agencije uz prethodno dobijene instrukcije za uplatu), KRAJNJI ROK ZA PRIJAVU JE 7 DANA PRE PUTOVANJA ILI DO POPUNE MESTA

- DECA DO 10 GODINA PLAĆAJU  -600 dinara autobuski prevoz.

-DOPLATA ZA BIRANJE SEDIŠTA U AUTOBUSU - 1.000,00 rsd.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU mađarski organi povremeno proveravaju posedovanje polise osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Mađarsku.  Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume mogu biti vraćeni sa granice.

Opšte napomene:

  • · Proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme i mesto polaska. Agencija šalje SMS obaveštenje sa informacijama o polasku 1 dan pre putovanja. Ukoliko ne dobijete poruku do 15h, molimo Vas da kontaktirate agenciju;
  • · Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...)

 · Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu

  • · Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
  • · Za ulazak u Republiku Mađarsku potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš
  • · Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava; Ne čeka se na granici obrada papira za TaxFree
  • · Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja agencije.

U skladu sa članom 79. Zakona u turizmu, za izlet nije obezbeđena zaštita u vidu garancija putovanja. Osoba zadužena za prijem reklamacija je Snežana Markov; Dr. Zorana Đinđića 19, Kikinda; tel. 0230/422-100; mejl: banat.tours@gmail.com; Prigovor se dostavlja agenciji u roku od 8 dana od dana povratka sa putovanja, odnosno u roku od 30 dana od dana date reklamacije na licu mesta (vodiču ili predstavniku agencije).

-OVAJ PROGRAM PREDSTAVLJA PREDUGOVORNO OBAVEŠTENJE-
Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja

Program je rađen na bazi od minimum 40 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 5 dana pre otpočinjanja aranžmana.
Organizator izleta je turistička agencija ,,Banat Tours” d.o.o. Kikinda, Dr. Zorana Đinđića 19, KikindaSREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”
Program 1/20 sa Cenovnikom br.1  od  09.01.2020. / Banja Eržebet - Morahalom, jednodnevni izlet /

 

 

 

 

 

PROGRAM PUTOVANJA - PDF