Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TEMIŠVAR - jednodnevni izlet

Galerija slika...

Temišvar, najveći grad Banata, leži na obalama reke Begej i sedište je županije Tamiš. Temišvar je najveći kulturno istorijski centar Srba u Rumuniji gde i danas živi veliki broj srpskog življa. U gradu se nalazi sedište Eparhije Temišvarske Srpske pravoslavne crkve , kao i savez Srba u Rumuniji. Grad  nazivaju ''Mali Beč'' jer je dugo bio pod opsadom Habzburgovaca a njegov centar podseća na stari deo Beča. Prvi evropski grad koji je dobio električno osvetljenje a neke od zgrada projektovao je lično čuveni Gustav Ajfel. U novijoj istoriji poznat je kao grad u kome je počeo ustanak koji je doveo do sloma režima diktatora Nikolaja Čaušeskua. Nekada iza ''Gvozdene zavese'' a danas, dvadesetak godina kasnije, Temišvar je moderan grad...

 

TEMIŠVAR 
pešačka tura razgledanja grada sa vodičemUSKORO

 

 

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak autobusa u 07.00h ispred agencije  Banat Tours (sastanak u 06.30h). Vožnja do graničnog prelaza Srpska Crnja. Nakon obavljene pasoške i carinske kontrole nastavak putovanja do Temišvara uz usputnu pauzu radi odmora.

Dolazak u Temišvar (Timişoara), najveći i najznačajniji grad Banata. Razgledanje grada: Trg pobede (Piaţa Victoriei), na kojem su zdanje Opere i nacionalnog teatra  (sagrađeno 1872. godine; arh. Fellner i Helmer, projektanti pozorišnih zdanja širom Evrope), Saborna (rumunska) crkva Banatske mitropolije (1946. god.; arh. Ioan Traianescu), kip vučice koja doji Romula i Rema (poklon grada Rima iz 1926. godine) te reprezentativna zdanja secesije, sagrađena između 1910. i 1914. godine (autor većine tih zdanja arh. László Székely); Trg slobode (Piaţa Libertăţii), na kojem se nalaze stara gradska većnica (sagrađena 1734. godine, u baroknom stilu, arh. Pietro del Bonzo), kip Device Marije i bista Decebala, poslednjeg dačkog kralja. Odlazak na Trg jedinstva (Piaţa Unirii),  na kojem su stub kuge, rimokatolička katedralna crkva (građena između 1736. i 1774. god.; arh. Joseph Emanuel Fischer von Erlach), Barokna palata (nekadašnje sedište Srpske Vojvodine) i Saborna crkva srpske pravoslavne crkve (sagrađena 1748. godine). Poseta srpskoj sabornoj crkvi, u kojoj se nalazi vredni ikonostas, delo Konstantina Danila i majstora Mihaila Janića iz Arada. Slobodno vreme u centru grada.

 

U poslepodnevnim časovima sa dogovorenog mesta povratak za Kikindu,  gde je planiran dolazak u kasnim večernjim časovima.

                       CENA ARANŽMANA: 1.250,00 dinara
                           deca do 10. godina - 1.000,00 dinara

 

<< PROGRAM PUTOVANJA >>

 

CENA ARANŽMANA OBUHVATA: prevoz autobusom turističke klase (klima, audio-video oprema), predstavnik agencije-licencirani pratilac/vodič, razgledanje grada, troškovi organizacije i realizacije putovanja.

 

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA: : međunarodno zdravstveno osiguranje (deca do 18. god – 60 dinara, od 18-70. god – 120 dinara, 70-85. god – 240 dinara) individualne troškove.

NAČIN PLAĆANJA: U ratama do polaska.

DECA DO 10 GODINA PLAĆAJU ARANŽMAN 1.000,00 dinara.

NAPOMENE: Agencija šalje SMS obaveštenje 1 dan pre putovanja o detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete obaveštenje, molimo Vas da kontaktirate agenciju; Redosled sedenja u autobusu se radi automatski, iz sistema. Agencija uzima u obzir starost putnika, trudnice ili druge dokumentovane zdravstvene probleme putnika. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu dodeli agencija; Uzmite u obzir da se radi o grupnom putovanju te da je sve podređeno grupi; Molimo Vas da se adekvatno opremite za put (udobna obuća, kabanica, kišobran, kačket ili šešir...);Ne čeka se na granici obrada papira za tax free.

VAŽNO: Preporučuje se putnicima sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Zbog pooštrenih uslova ulaska u zemlje EU rumunski organi povremeno proveravaju posedovanje polise osiguranja. Agencija ne snosi odgovornost ukoliko putniku zbog neposedovanja polise putno-zdravstvenog osiguranja bude uskraćeno pravo ulaska u R. Rumuniju. Od 19.07.2013. godine, uslov za ulazak državljana R. Srbije u bilo koju članicu EU je da poseduju putnu ispravu koja je izdata u poslednjih deset godina i koja mora da važi najmanje tri meseca nakon planiranog datuma za napuštanje teritorije članice EU. Putnici koji ne ispunjavaju ove kriterijume biće vraćeni sa granice. Međunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva Vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

Opšte napomene:

-Proveriti 1 dan pre putovanja tačno vreme i mesto polaska;

-Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa  zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, gužve u gradu i lokalitetima,...);

-Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda izvođenja pojedinih sadržaja u programu;

-Sve satnice u Programu date su po vremenu u Srbiji;

-Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja;

-Za ulazak u Republiku Rumuniju potreban je važeći CRVENI-BIOMETRIJSKI pasoš;

-Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih isprava;

-Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora.

-U skladu sa članom 79. Zakona u turizmu, za izlet nije obezbeđena zaštita u pogledu garancija putovanja.

 

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opšte uslove putovanja organizatora

Program je rađen na bazi od minimum 50 punoplatežnih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, agencija zadržava pravo da koriguje cenu ili otkaže putovanje 5 dana pre otpočinjanja aranžmana.

Organizator putovanja je turistička agencija ,,Banat Tours” LICENCA OTP 327/2010 od 18.02.2010.

SREĆAN PUT I UDOBNO PUTOVANJE ŽELI VAM AGENCIJA ,,BANAT TOURS”

Cenovnik br.1  od  26.08.2019. /Temišvar, jednodnevni izlet/